Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp omgevingsvergunning voor AMC Vlissingen B.V.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 26 september 2018

Ontwerp omgevingsvergunning voor AMC Vlissingen B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben een aanvraag ontvangen om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van AMC Vlissingen B.V. gelegen aan de Denemarkenweg 4 te Ritthem. De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting voor het afvullen van fruit- en groentesappen. Zij willen de omgevingsvergunning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerpomgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 27 september 2018 tot en met 7 november 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen.

Een ieder kan tot en met 7 november 2018, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen later beroep instellen.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J. Oostvogels, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51206349 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV170298/00167244.