Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschriften voor Ørsted Wind Power Netherlands B.V.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 19 september 2018

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschriften voor Ørsted Wind Power Netherlands B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij op verzoek van Ørsted Wind Power Netherlands B.V. op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vaststellen ten behoeve van Ørsted Wind Power Netherlands B.V., gelegen aan de Westerhavenweg (ongenummerd) te Vlissingen. Het besluit heeft betrekking op het aspect geluid.

Belanghebbenden kunnen tot en met 23 oktober 2018 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.V. Bol, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204428 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP180013/00197890.