Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer reguliere procedure:

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 22 augustus 2018

Kennisgeving maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer reguliere procedure:

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken het volgende bekend. Op grond van artikel 8.42 Wet milieubeheer besluiten wij maatwerkvoorschriften op te leggen voor:

Zandpaviljoen Pier 7, Boulevard Evertsen 1 te Vlissingen

De voorschriften richten zich op welke gedragsregels in acht moeten worden genomen om aan geldende geluidsnormen te voldoen.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 17.00 uur en 20.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of email whuige@vlissingen.nl).

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan ons college, Postbus 3000, 4380 GV te Vlissingen. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken via de afdeling Publiekszaken, cluster vergunningen (telefoon 0118-487000 of email vergunningen@vlissingen.nl).