Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Vissers Retail ZW B.V.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 15 augustus 2018

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Vissers Retail ZW B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij aan Vissers Retail ZW B.V., gelegen aan de Sloeweg 11 te Vlissingen een omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van het voorterrein met twee afleverzuilen en een afleverinstallatie voor AdBlue en het (deels) onbemand afleveren van benzine, diesel en Adblue. In de omgevingsvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 16 augustus 2018 tot en met 27 september 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met 27 september 2018 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunning treedt op 28 september 2018 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw J.J.M. Schelfhout - Boone, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-5120 4632 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180197 / 00191979.