Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving van grondexploitatie

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
donderdag 12 juli 2018

Kennisgeving van grondexploitatie

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een overeenkomst over grondexploitatie heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening voor het project De Vesting in het Scheldekwartier. Het project omvat de ontwikkeling van woningen in de middeldure en dure koopsector.

 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomsten ligt vanaf 12 juli 2018 drie weken ter inzage in het gemeentehuis. Voor meer informatie over de overeenkomst kunt u contact opnemen met dhr. Van Egmond (0118-487466).

 

Vlissingen, 12 juli 2018

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet