Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VOORNEMEN BESTEMMINGSPLAN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
vrijdag 6 juli 2018

VOORNEMEN BESTEMMINGSPLAN

 

Burgemeester en wethouders geven, op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening jo. artikel 3:12, leden 1 en 2, van de Algemene wet bestuursrecht, kennis, voornemens te zijn het bestemmingsplan voor de maritieme ontwikkeling in het Scheldekwartier in Het Dok en in een deel van het Kanaal door Walcheren, voor te bereiden. Een gevarieerd maritiem programma met o.a. vaste ligplaatsen al dan niet verbonden aan woningen, passantenligplaatsen, ligplaatsen voor watertaxi, dienstvaartuigen, museumschepen, bruine vloot en cruiseschepen worden in dit bestemmingsplan nader juridisch geregeld. Het maritieme programma vormt onderdeel van deze stadsontwikkelingshaven in het Scheldekwartier.

 

Ten aanzien van de voornemens, zoals vermeld in deze publicatie, worden nog geen stukken ter inzage gelegd en kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit bestemmingsplan.

 

Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening zal bij de voorbereiding van voornoemd bestemmingsplan, voor zover wettelijk vereist, overleg worden gevoerd met andere overheden en instanties, wier belangen in het geding zijn.

 

Vlissingen, 6 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet