Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak Beeldkwaliteitplan Lammerenburgweg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 4 juli 2018

Inspraak Beeldkwaliteitplan Lammerenburgweg

 

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 5 juli 2018 gedurende een periode van acht weken (dus t/m 29 augustus 2018) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage ligt het Beeldkwaliteitplan ‘Wonen aan de Lammerenburgweg’.

 

Ten behoeve van de ontwikkeling van maximaal 8 woningen aan de Lammerenburgweg is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan zal te zijner tijd als toetsingskader fungeren bij de verdere uitwerking van de bouwplannen en zal deel gaan uitmaken van de welstandsnota.

 

Het beeldkwaliteitplan ‘Wonen aan de Lammerenburgweg’ is digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van het Beeldkwaliteitplan ‘Wonen aan de Lammerenburgweg’ een inspraakreactie indienen bij ons college.

 

Vlissingen, 4 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet