Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 1e herziening’ – woningen Lammerenburgweg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 4 juli 2018

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 1e herziening’ – woningen Lammerenburgweg

 

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 5 juli 2018 gedurende een periode van acht weken (dus t/m 29 augustus 2018) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 1e herziening’.

 

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ziet op de realisering van maximaal 8 woningen aan de Lammerenburgweg. De locatie wordt omsloten door de Lammerenburgweg, Vlissingsestraat, het volkstuinencomplex ‘Levenslust’ en de Wildbaan. Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een Notitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld.

 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan met de bijlagen is digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bekendmakingen en www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘plannen in procedure’ en vervolgens bij ‘voorontwerp-bestemmingsplannen’).

 

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van dit voorontwerp een inspraakreactie indienen bij ons college.

 

Vlissingen, 4 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet