Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Herroepen besluit aanvraag omzettingsvergunning Kanaalstraat 10 Oost-Souburg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
donderdag 28 juni 2018

Herroepen besluit aanvraag omzettingsvergunning Kanaalstraat 10 Oost-Souburg

In de afgelopen periode is de volgende vergunning verleend:

Voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar een onzelfstandige woonruimte op de locatie:

Herroepen besluit aanvraag omzettingsvergunning Kanaalstraat 10 in Oost-Souburg, OMZV/2018/3 op basis van besluit afwijking bestemmingsplan Oost-Souburg ten behoeve van wonen en detailhandel in het pand Kanaalstraat 10 Oost-Souburg (21-06-2018)

Bezwaar Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.