Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving voornemen realisatie woning in schuur Irenestraat 2G

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 30 mei 2018

Kennisgeving voornemen realisatie woning in schuur Irenestraat 2G

Wij hebben een vooroverlegplan ontvangen voor het verbouwen en de ingebruikname van een bestaande schuur op het perceel Irenestraat 2G in Oost-Souburg ten behoeve van de realisatie van een woning. De schuur behoort bij het perceel Irenestraat 4.

Het vooroverlegplan voldoet niet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan Oost-Souburg. Wij hebben besloten om in principe planologische medewerking te verlenen aan het initiatief. Voordat wij een definitief besluit nemen hierover wordt een ieder in gelegenheid gesteld om een reactie in te dienen t.a.v. het vooroverlegplan.

Het vooroverlegplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 mei 2018 gedurende vier weken (dus t/m 27 juni 2018) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook donderdagavond tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 0118-487339 of e-mail whuige@vlissingen.nl).

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een reactie indienen. Reacties moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met dhr. W. Huige.

Vlissingen, 30 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

drs. A.R.B. van de Tillaar, burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris.