Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bouw winkelruimte en studio's Walstraat/Vlamingstraat Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
vrijdag 25 mei 2018

Bouw winkelruimte en studio's Walstraat/Vlamingstraat Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor de bouw van een winkelruimte en 39 studio’s voor de huisvesting van studenten en t.b.v. recreatieve verhuur op de locatie Walstraat/Vlamingstraat, onderverdeeld in de volgende huisnummers:

1 winkel Walstraat 58;

12 studio’s op de 1e verdieping Walstraat 54 A101 t/m 54 A112;

3 appartementen op de 1e en 2e verdieping Walstraat 54 A113 t/m A115;

12 studio’s op de 2e verdieping Walstraat 54 A201 t/m 54 A212;

12 studio’s op de 3e verdieping Walstraat 54 A301 t/m 54 A312.

(18-05-2018)

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.