Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Terinzagelegging definitieve evenementenkalender 2015

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 11 februari 2015
Postcode en huisnummer:
4382MA 1

Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben, volgens de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013,

aanvragen om vergunning voor evenementen ontvangen. Deze aanvragen hebben zij samengevat in de concept-evenementenkalender 2015. Tegen deze kalender kon tot en met 21 januari 2015 zienswijzen worden ingediend. Na het publiceren van de concept-evenementenkalender 2015 zijn nieuwe aanvragen ontvangen. De zienswijzen en nieuwe aanvragen zijn in de definitieve evenementenkalender 2015 verwerkt. Het college stelt iedereen in de gelegenheid hierop te reageren.

Ter inzage

De definitieve evenementenkalender 2015 ligt van donderdag 12 februari tot en met 25 februari 2015 elke werkdag tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1. Op afspraak kunt u de definitieve evenementenkalender 2015 ook inzien op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, telefoon 0118-487339 of 0118-487300 (e-mail whe@vlissingen.nl). U kunt de kalender ook bekijken op www.vlissingen.nl/publicaties in het overzicht met publicaties deze week. Als u dat wilt, geeft  de afdeling Publiekszaken onder kantoortijden een mondelinge toelichting op de definitieve evenementenkalender 2015.

Zienswijze(n)

In de periode hierboven kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze(n) inbrengen over de definitieve evenementenkalender 2015. Als u een schriftelijk verzoek indient om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken, gelijk met uw zienswijze(n), worden uw persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Voor mondelinge inbreng of gedachtewisseling kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, cluster Vergunningen (0118-487575 of e-mail woa@vlissingen.nl).