Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit Gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 16 mei 2018

Verkeersbesluit Gemeente Vlissingen

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

∘Tot het instellen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op twee bestaande parkeerplaatsen aan de Van Bossestraat in Vlissingen, zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.

Het besluit treedt in werking op het moment van publicatie in de Staatscourant.

Inzage

Het verkeersbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16 mei 2018 tot en met 27 juni 2018 ter inzage in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen. De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit (zonder de onderliggende stukken) is ook in te zien via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Vlissingen, 8 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar ,

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet