Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Correctie: Omzettingsvergunning Dortsmansstraat 3 Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
donderdag 12 april 2018

Correctie: Omzettingsvergunning Dortsmansstraat 3 Vlissingen

In de afgelopen periode is de volgende vergunning verleend: Voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar een onzelfstandige woonruimte op de locatie:

Voor het verlenen van een omzettingsvergunning op het adres Dortsmansstraat 3 in Vlissingen. Abusievelijk was bij een eerdere publicatie het adres Dortsmansstraat 3a vermeld (09-04-2018)

Bezwaar Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.