Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Gebruiken voormalige loods voor zelfstandige maaltijdverstrekkende horeca Prins Hendrikweg 8

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 5 februari 2015

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor het "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" ten behoeve van en het tevens gebruiken van een gedeelte van de voormalige lasloods aan de Prins Hendrikweg 8 (Tweede Binnenhavenweg) in Vlissingen voor zelfstandige maaltijdverstrekkende horeca tot een maximale oppervlakte van 400 m2. (26-01-2015)

Bezwaar

Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.