Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak Conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 -2021 gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 22 maart 2018

Inspraak Conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 -2021 gemeente Vlissingen

 

Inspraak Conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 -2021 gemeente Vlissingen

Burgemeester en wethouders hebben op 20 maart ingestemd met de conceptversie van de kadernotitie gezondheidsbeleid Walcheren 2018 -2021. Op grond van de inspraakverordening van de Gemeente Vlissingen ligt de conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 -2021 vanaf 21 maart 2018 gedurende een periode van zes weken (t/m 2 mei 2018) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen, ter inzage.

De Conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 – 2021 ‘Samenwerken voor Gezondheid’ heeft betrekking op het lokale gezondheidsbeleid op Walcheren. Op grond van de Wet publieke gezondheid brengen gemeenten elke vier jaar een lokale gezondheidsnota uit. De gezondheidsnotitie is een actualisatie van de huidige kadernota die de ambities, speerpunten en doelen van de gemeente beschrijft. Op Walcheren is afgesproken om niet elk apart een nota op te stellen, maar een gezamenlijke nota te maken.

De Conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 – 2021 ‘Samenwerken voor Gezondheid’ is ook digitaal te raadplegen via www.vlissingen.nl/inspraak

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van de concept kadernotitie gezondheidsbeleid Walcheren 2018 -2021 een inspraakreactie indienen bij ons college.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Mevr. L. de Regt-Goedbloed, tel. 0118-487118, e-mail lderegt@vlissingen.nl.

Vlissingen, januari 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college,

de burgemeester, A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet