Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak Ontwerp Beeldregieplan Claverveld, eerste fase

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
woensdag 21 februari 2018

Inspraak Ontwerp Beeldregieplan Claverveld, eerste fase

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, vanaf 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018, in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, ter inzage ligt het ontwerp Beeldregieplan Claverveld, eerste fase.

Het plan biedt een set aan passende toetsingscriteria (welstandscriteria) voor bouwaanvragen ten behoeve van de nieuwbouw, die in de eerste fase van de nieuwbouwwijk Claverveld zal worden gerealiseerd. De criteria zijn bedoeld om erop toe te zien of bouwplannen van voldoende kwaliteit zijn en of ze passen in de omgeving. Het beeldregieplan zal te zijner tijd deel gaan uitmaken van de welstandsnota.

Het plan is ook in te zien op de website van de gemeente Vlissingen onder www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op het plan worden verkregen bij de heer J. Beenhouwer (telefoon: 0118-487230, jbeenhouwer@vlissingen.nl).

Gedurende bovenvermelde inspraakperiode kan iedereen een inspraakreactie indienen. Dit kan via www.vlissingen.nl/inspraak of schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen, zulks onder vermelding van “inspraak Ontwerp Beeldregieplan Claverveld”.