Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
woensdag 20 december 2017

Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maken bekend, dat de gemeenteraad op 30 november 2017 het Beeldkwaliteitsplan Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne heeft vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is per 1 december 2017 in werking getreden en is een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.

Ter inzage legging

Het beeldkwaliteitsplan met bijbehorend raadsbesluit is in te zien bij de publieksbalie van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. De stukken zijn ook te raadplegen op www.vlissingen.nl, onder ‘inwoner’, ‘wonen’, ‘wijken en kernen’, ‘Ritthem en havens’, ‘Projecten’, ‘Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne’.

Bezwaar en beroep

Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Vlissingen, 20 december 2017

Burgemeester en wethouders voornoemd