Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER EDISONPARK(industrielawaai)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
woensdag 20 december 2017

ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER EDISONPARK(industrielawaai)

Logo Vlissingen

Het college is voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen voor het industrielawaai ten behoeve van de aanwezige en nog te realiseren woningen en geprojecteerde onderwijsgebouwen op het Edisonpark, een en ander zoals aangegeven op de bij dit ontwerpbesluit behorende lijst van woningen en kavels.De noodzaak tot het vaststellen van deze hogere grenswaarden is al gebleken uit het akoestisch onderzoek van de Provincie Zeeland van 2 januari 2008, maar zijn abusievelijk niet formeel vastgesteld door ons college ten tijde van de vaststelling van de ‘Parapluherziening bestemmingsplannen geluidzone industrieterrein De Schelde/Buitenhaven’ op 24 september 2009. Met dit ontwerpbesluit wordt deze omissie hersteld.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 december 2017 gedurende zes weken (tot en met 31 januari 2018) ter inzage in het stadhuis.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen. Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN. Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze, wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met de heer L. Busé (0118-487417, e-mail: lbuse@vlissingen.nl) of de heer R.A. Bakker (0118-487165, rbakker@vlissingen.nl) van de afdeling Ruimte en Samenleving.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

20 december 2017