Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving van grondexploitatie

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 6 december 2017

Kennisgeving van grondexploitatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maakt bekend dat ten behoeve van een bouwplan een exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met de heren J. de Keijzer, E. de Keijzer en R. de Visser.

Deze zogenoemde anterieure overeenkomst heeft betrekking op de bouw van in totaal drie woningen op de percelen kadastraal bekend Vlissingen, sectie S, nummers 1302,1303 en 1304 (voorheen behorend bij het perceel plaatselijk bekend Jacoba van Beierenweg 46 te Vlissingen). Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 7 december 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met dhr. Bakker (0118-487165).