Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VOORNEMEN BESTEMMINGSPLAN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 6 december 2017

VOORNEMEN BESTEMMINGSPLAN

 

Burgemeester en wethouders geven, op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening jo. artikel 3:12, leden 1 en 2, van de Algemene wet bestuursrecht, kennis, voornemens te zijn het bestemmingsplan voor het Timmerplein, globaal gelegen tussen De Willem Ruysstraat, de (verlegde) Koningsweg en de kade langs Het Dok en het Kanaal door Walcheren, voor te bereiden. Het plangebied van het bestemmingsplan maakt deel uit van het Scheldekwartier. O.a. de woon(recreatie)toren op het kruispunt van Het Dok met het Kanaal door Walcheren, de Timmerfabriek en enkele toekomstige woongebouwen worden in het bestemmingsplan nader juridisch geregeld.

 

Ten aanzien van de voornemens, zoals vermeld in deze publicatie, worden nog geen stukken ter inzage gelegd en kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit bestemmingsplan.

 

Inspraak is mogelijk, zodra het voorontwerp van het bestemmingsplan op grond van de Inspraakverordening van de Gemeente Vlissingen naar buiten wordt gebracht. De stukken zullen dan in de publiekshal van het stadhuis ter visie worden gelegd en via de website van de gemeente raadpleegbaar worden gesteld. Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening zal bij de voorbereiding van voornoemd bestemmingsplan, voor zover wettelijk vereist, overleg worden gevoerd met andere overheden en instanties, wier belangen in het geding zijn.

 

 

Vlissingen, 6 december 2017

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris