Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Maatwerk Koudekerkseweg 88

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
donderdag 23 november 2017

Maatwerk Koudekerkseweg 88

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Burgemeester en wethouders Vlissingen maken bekend dat zij op verzoek van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vaststellen ten behoeve van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis gelegen aan Koudekerkseweg 88 te Vlissingen. Het besluit heeft betrekking op het stellen van maatwerkvoorschriften voor geluid.

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 januari 2018 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot J. Schelfhout van RUD Zeeland, tel. 06-51204632 of 0115-745100. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-MWP170009.