Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bodemverontreiniging Gildeweg 20 Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
donderdag 2 november 2017

Bodemverontreiniging Gildeweg 20 Vlissingen

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een onderzoeksrapport en een saneringsplan ontvangen van Antea Group te Goes namens Joosse Beheer B.V. te Vlissingen met betrekking tot de bodemverontreiniging op de locatie Gildeweg 20 in Vlissingen.

Gedeputeerde Staten zijn van plan vast te stellen dat

1. Er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.

2. De sanering van de bodemverontreiniging niet spoedeisend is.

De ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt van 11 oktober 2017 tot en met 21 november 2017 ter inzage bij de RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 te Terneuzen op werkdagen van 09.00-16.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het stadhuis van de gemeente Vlissingen.

Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbeschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, p/a RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Alleen zij die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 06 - 5120 3369).