Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wijzigen gebruik Hermesweg 21 Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 16 augustus 2017
Postcode en huisnummer:
4382ND 21

Wijzigen gebruik Hermesweg 21 Vlissingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor het wijzigen van het gebruik van kantoor/spreekruimte naar een podotherapie-praktijk van het pand aan de Hermesweg 21 in Vlissingen (07-08-2017)

Bezwaar

Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.