Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VOORBEREIDINGSBESLUIT

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 5 juli 2017
Postcode en huisnummer:
4381

VOORBEREIDINGSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening jo. art. 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 juni 2017 heeft besloten, dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor het plangebied Scheldekwartier, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 

De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is bepaald op de eerste dag na publicatie, te weten 6 juli 2017. Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende tekening ligt met ingang van de dag van inwerkingtreding voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1.

 

Het voorbereidingsbesluit is met ingang van 5 juli 2017 te raadplegen via het webadres www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek voorbereidingsbesluiten). De digitale versie van het voorbereidingsbesluit is raadpleegbaar via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het voorbereidingsbesluit te vinden is onder het planidentificatienummer NL.IMRO.0718.VBSK08-VG01.

 

Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

 

Vlissingen, 5 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de Burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet