Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 19 april 2017
Postcode en huisnummer:
4382ND 23

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend, dat voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van de eerste herziening van het bestemmingsplan ‘Stedelijke Bedrijventerreinen Vlissingen’. Het plangebied omvat een gedeelte van het perceel (ca 6.564 m2), kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie B nummer 2311, plaatselijk bekend Hermesweg 23.

Deze planherziening omvat de juridische-planologische regeling van de aan Lidl Nederland GmbH verleende projectomgevingsvergunning d.d. 10 maart 2016 voor de realisatie van een supermarkt met parkeerterrein (na sloop van de bestaande bebouwing), zoals met haar overeengekomen in de grondexploitatieovereenkomst d.d. 12 oktober 2015 ten behoeve van dat project.

De planherziening, het ontwerp-besluit tot het vaststellen van deze herziening en tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan liggen voor een ieder vanaf 20 april 2017 ter inzage gedurende een periode van zes weken (dus t/m 31 mei 2017) in het stadhuis van Vlissingen. De stukken zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/ bestemmingsplannen (‘bestemmingsplan of beheersverordening inzien’, vervolgens ‘plannen in procedure’ en dan ‘ontwerp-bestemmingsplannen’). Tevens is de planherziening te raadplegen via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPSB02-ON01.

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van deze bestemmingsplanherziening. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Dhr. J. Francke. Hij is telefonisch bereikbaar onder nr. 0118.487282 en per e-mailadres jfrancke@vlissingen.nl.

Vlissingen, 19 april 2017

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

Mr.drs.ing. M. van Vliet, secretaris