Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanvraag omgevingsvergunning verbouw beddenhuis-oost Ziekenhuis

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 15 maart 2017
Postcode en huisnummer:
4382HL 22

Aanvraag omgevingsvergunning verbouw beddenhuis-oost Ziekenhuis

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat een reguliere aanvraag Omgevingsvergunning is ingediend voor de verbouw en het gebruik van het voormalige beddenhuis-oost van het bestaande ziekenhuis aan de Koudekerkseweg 88 in Vlissingen naar studentenhuisvesting.

 

Het college is voornemens medewerking te verlenen aan deze aanvraag en stelt een ieder in de gelegenheid, gedurende 2 weken (van 16 maart t/m 29 maart 2017) een schriftelijke reactie in te dienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV te Vlissingen.

 

De aanvraag met bijbehorende stukken ligt gedurende genoemde 2 weken in de hal van het stadhuis voor een ieder ter inzage. Tevens zijn de stukken digitaal in te zien via www.vlissingen.nl/inspraak.

 

Mondeling en telefonisch kunt u informatie inwinnen bij de heer M. Kavsitli (0118-487588) of mevrouw E. Jasperse (0118-487367).

 

Vlissingen, 15 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet