Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voornemen bestemmingsplan

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
vrijdag 27 januari 2017
Postcode en huisnummer:
4381RZ 270

Voornemen bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders geven, op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening jo. artikel 3:12, leden 1 en 2, van de Algemene wet bestuursrecht, kennis voornemens te zijn het bestemmingsplan voor het project Ketelmakerij, globaal gelegen tussen De Willem Ruysstraat, de Machinefabriek, Jan Weugkade en Hellingbaan, voor te bereiden. Het project betreft de realisering van woningbouw, welke deel uitmaakt van het Scheldekwartier.

 

Ten aanzien van de voornemens, zoals vermeld in deze publicatie, worden nog geen stukken ter inzage gelegd en kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit bestemmingsplan.

 

Inspraak is mogelijk, zodra het voorontwerp van het bestemmingsplan op grond van de Inspraakverordening van de Gemeente Vlissingen naar buiten wordt gebracht. De stukken zullen dan in de publiekshal van het stadhuis ter visie worden gelegd en via de website van de gemeente raadpleegbaar worden gesteld. Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening zal bij de voorbereiding van voornoemd bestemmingsplan, voor zover wettelijk vereist, overleg worden gevoerd met andere overheden en instanties, wier belangen in het geding zijn.

 

Vlissingen, 27 januari 2017

burgemeester en wethouders van Vlissingen

namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet