Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beheersverordening Middengebied

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2016
Postcode en huisnummer:
4382MA 1

Beheersverordening Middengebied

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Vlissingen in zijn vergadering van 1 december 2016 de beheersverordening Middengebied heeft vastgesteld.

 

In de beheersverordening zijn de bouw- en gebruiksregels, voortvloeiend uit de voor dit gebied voorheen van toepassing zijnde bestemmingsplannen, vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en (project)omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gecontinueerd.

 

De beheersverordening treedt, ingevolge artikel 142 van de Gemeentewet, in werking op de achtste dag na bekendmaking, dus op 29 december 2016. De verordening ligt vanaf die dag voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. De beheersverordening is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen.

 

Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.

 

Vlissingen, 21 december 2016

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet