Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Start uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorlopig spreidingsplan ondergrondse containers 2016-2

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 26 oktober 2016

Start uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorlopig spreidingsplan ondergrondse containers 2016-2

Uitbreiding areaal ondergrondse containers (OGC)

Het college van B&W heeft op 11 oktober 2016 het voorlopige spreidingsplan OGC 2016-2 vastgesteld om het areaal ondergrondse afvalcontainers uit te breiden. Op dit plan is via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure inspraak mogelijk.

In de volgende gebieden en locaties zijn wij van plan OGC te plaatsen:

 • 28 ondergrondse (restafval) containers binnen het integraal project Molenweg en omstreken;

 • 14 ondergrondse (restafval) containers voor de omgeving van Turnhoutstraat - Kromwegesingel;

 • 1 ondergrondse (restafval) container in het project De Willem Ruysstraat;

 • 9 ondergrondse containers voor de uitbreiding van het huidige areaal om de dekkingsgraad (voor o.a. inzameling van textiel en kunststof) te vergroten.

Bij de locatiekeuze heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden op basis van een aantal randvoorwaarden zoals die door het college in de nota “procedure aanleg ondergrondse afvalinzameling en vaststellen spreidingsplan” (22 september 2009) zijn vastgesteld. De randvoorwaarden zijn:

 • 1.

  (loop)afstand;

 • 2.

  bereikbaarheid;

 • 3.

  verkeersveiligheid;

 • 4.

  ondergrondse obstakels;

 • 5.

  parkeerplaatsen;

 • 6.

  bomen;

 • 7.

  inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijk aspecten.

De aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur en/of de onbereikbaarheid van een ondergrondse container voor de afvalophaaldienst zorgt ervoor dat niet wordt voldaan aan de randvoorwaarde loopafstand van maximaal 75 meter. Eventueel te nemen infrastructurele maatregelen om dit op te lossen zijn zeer kostbaar en dienen gezien de artikel 12 status van de gemeente niet het algemeen belang. Door voor 50 van de 1200 adressen een loopafstand van maximaal 125 meter toe te staan wordt voldaan aan alle andere randvoorwaarden. Het college heeft hiermee ingestemd.

Op de website van de gemeente www.vlissingen.nl/bekendmakingen en in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, is het voorlopig spreidingsplan en de daarbij horende tekening in te zien. U kunt in een periode van 6 weken uw zienswijze indien op de volgende manieren:

 • -

  Per brief aan ons college; postbus 3000, 4380 GV Vlissingen

 • -

  Per e-mail: gemeente@vlissingen.nl

 • -

  Via het contactformulier op de website www.vlissingen.nl/inspraak

De inspraakperiode gaat in op 27 oktober 2016 en loopt tot en met 8 december 2016. Na deze periode worden de ingekomen zienswijzen beoordeeld en neemt het college een definitief besluit over de plaatsing. Tegen dit definitieve besluit kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Vlissingen, 26 oktober 2016

Burgemeester en Wethouders van Vlissingen