Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Gedoogbesluit verpleeghuis Weyevlietplein 5

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 17 augustus 2016
Postcode en huisnummer:
4382MA 1

Gedoogbesluit verpleeghuis Weyevlietplein 5

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de instandhouding van het tijdelijk verpleeghuis Weyevlietplein 5 te gedogen tot 1 mei 2018, vooruitlopend op het gereed komen van de nieuwe locatie in het Scheldekwartier.

 

Aan de gedoogbeschikking heeft het college van burgemeester en wethouders de onderstaande voorwaarden verbonden. Niet naleving van deze voorwaarden heeft intrekking van de gedoogbeschikking tot gevolg.

 

Het gaat om de volgende voorwaarden:

1. Wvo Zorg rapporteert schriftelijk aan de Gemeente Vlissingen in ieder geval op 1 januari 2017, 1 juli 2017 en 1 januari 2018, en zodra feitelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, over de stand van zaken, planning, uitvoering en oplevering van de nieuwe locatie voor de verpleging en huisvesting van ouderen in het Scheldekwartier;

2. Uiterlijk 1 november 2017 levert Wvo Zorg een verhuisplan voor de bewoners van het tijdelijk verpleeghuis Weyevliet, waaruit blijkt, dat de bewoners tijdig, doch in ieder geval voor 1 mei 2018, zullen zijn verhuisd naar het Scheldekwartier, waarbij rekening is gehouden met de tijd, die nodig is om het tijdelijk verpleeghuis te verwijderen en de grond in te zaaien met gras;

3. Uiterlijk op 1 mei 2018 is het tijdelijk verpleeghuis Weyevlietplein 5 verwijderd en is de grond ingezaaid met gras, zoals overeengekomen in de samoenwerkingsovereenkomst d.d. 15 juli 2011.

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzending daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorts kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, indien u bezwaar hebt gemaakt, op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U moet dan een afschrift van uw bezwaarschrift bij het verzoekschrift om een voorlopige voorziening overleggen. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.