Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Weigeren gewijzigd uitvoeren boardwalk De Ruyerplein 1

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
dinsdag 19 juli 2016
Postcode en huisnummer:
4381BZ 34 ab

Weigeren gewijzigd uitvoeren boardwalk De Ruyerplein 1

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Voor het gewijzigd uitvoeren van een tijdelijk bouwwerk t.b.v. een boardwalk over het Rondeel aan de buitenzijde van de zeewering, voorlangs Brasserie Evertsen op het adres De Ruyterplein 1 in Vlissingen. (12-07-2016)

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de tussen haakjes staande datum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Vlissingen. De beschikking met bijbehorende tekeningen kunnen ná een telefonische afspraak met dhr. W. Huige van de Afdeling Publiekszaken (tel. 0118-487339) worden ingezien.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380GV te Vlissingen.