Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Omzettingsvergunnng Paul Krugerstraat 253B

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 13 juli 2016
Postcode en huisnummer:
4382MH 253

Omzettingsvergunnng Paul Krugerstraat 253B

In de afgelopen periode is de volgende omzettingsvergunning verleend:

 

 

Voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar een onzelfstandige woonruimte op de locatie:

Paul Krugerstraat 253B (11-07-2016)

Inzage  Dit besluit ligt, totdat de hierna aangegeven bezwaartermijn is verstreken, ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1. De verleende vergunning met bijbehorende tekeningen kunnen ná een telefonische afspraak met Dhr. W. Huige van de Afd. Publiekszaken (tel. 0118 - 487339) worden ingezien.

Bezwaar Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.