Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Lokale wet- en regelgeving

De op deze pagina gepresenteerde informatie op het gebied van verordeningen, beleidsregels, regelingen, aanwijzingsbesluiten en overige lokale regelgeving wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl en (een selectie) in de rubriek 'Bekendmakingen'.

Algemene Plaatselijke verordening (APV)

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlissingen is een verzameling van door de gemeente opgestelde regels over openbare en veiligheid. Deze gelden voor alle inwoners en de in de gemeente gevestigde bedrijven, organisaties en instellingen.
De APV wordt regelmatig aangepast. De actuele versie van de Vlissingse APV met daarin alle wijzigingen, vindt u op de website Overheid.nl.

Noodverordening

Een noodverordening kan op basis van de Gemeentewet door de burgemeester worden vastgesteld, als er vrees bestaat voor 'ernstige wanordelijkheden' of in het geval van een ramp. De gemeenteraad moet deze verordening goedkeuren (officiële term: 'bekrachtigen').
Een noodverordening kan regelen dat gedurende een bepaalde periode, mensen een bepaald gebied niet mogen betreden. Ook kan een noodverordening aan de politie bepaalde bevoegdheden toekennen om op te treden tegen mensen die zich niet aan de verordening houden. Veiligheidsregio Zeeland heeft op 27 maart 2020 de meest recente verordening vastgesteld.

Zoeken in lokale wet- en regelgeving