Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp bestemmingsplan Scheldekwartier, Aan de Singel

Burgemeester en wethouders maken dat voor een ieder ter inzage ligt: 

  1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Aan de Singel’;
  2. Het ontwerp hogere grenswaardebesluit geluid;
  3. Het verkeersbesluit tot verlaging van de snelheid op het eerste deel van de Van Dischoeckstraat van 50 km/uur tot 30 km/ uur.

Ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp van het bestemmingsplan bevat de gronden waar de het voormalig Prins Glas – Edelweis gevestigd waren, begrenst door de Van Dishoeckstraat, Paul Krugerstraat, De Kota Baroestraat en de Singel in de Scheldewijk.
De intentie is om op deze plek 73 huur- en koopappartementen in de vrije sector te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een woonbestemming mogelijk gemaakt.

Juridisch-planologisch kader

Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van 73 appartementen, met bijbehorende parkeergelegenheid in het binnengebied van het appartementengebouw.

Raadplegen

  • Het ontwerp van het bestemmingsplan met de bijlagen kunt u digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
    De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad 'Bestemmingsplannen', vervolgens het tabblad 'ID' selecteren en daar invullen 'NL.IMRO.0718.BPSN12-ON01';
  • U kunt het plan ook inzien in de hal van het stadhuis in Vlissingen.

Algemene informatie over het Scheldekwartier vindt u op de website www.scheldekwartier.nl.

Inspraak

Iedereen kan ten aanzien van de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerp beschikking hogere grenswaarde een zienswijze indienen. Dit kan in de periode 13 januari tot en met 24 februari 2023.

  • Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  • Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevrouw E. Goetheer via e-mail egoetheer@vlissingen.nl of de heer B. Lap via e-mail blap@vlissingen.nl.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen.
Namens het college,
de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar;
de secretaris, drs. R.D.A. Wiskerke.