Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak uitbreiding vergunningparkeren

Burgemeester en wethouders hebben op 27 juni 2019 ingestemd met het opstarten van een inspraakprocedure over uitbreiding van het vergunningparkeren.
Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, ligt dit voorstel in de periode 30 september - 13 november 2019 ter inzage in het stadhuis van Vlissingen.

Uitbreiding vergunningparkeren

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om het gebied rondom de Paul Krugerstraat, Van de Spiegelstraat en de Singel uit te breiden. Ook is het voornemen om het betaald parkeren rondom het stadhuis uit te breiden. Meer informatie vindt u in de als bijlage toegevoegde downloads.

Inspraak

In de periode 30 september 2019 tot en met 13 november 2019 kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen bij het college van de gemeente Vlissingen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Via het inspraakformulier Uitbreiding vergunninghouderszone;
  • Schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Onder vermelding van 'Inspraak uitbreiding vergunningparkeren';
  • Op 7 oktober is er tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopavond in het stadhuis in Vlissingen.

Vlissingen, 30 september 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
namens het college,
Drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester
Drs.mr.ing. M. van Vliet, secretaris

Downloads
TitelTypeDownload
Uitleg_vergunningparkeren Download
Overwegingen_onderzoek_parkeeroplossingen Download
Uitbreiding_vergunningzone,_tekening Download
Besluit_B&W_parkeren_schilgebied  Download