Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak Streefbeeld Nollebos/Westduinpark

Op grond van artikel 4 lid 1 van de Inspraakverordening Vlissingen 2009, legt het college van burgemeester en wethouders het integraal Streefbeeld Nollebos/Westduinpark voor een periode van 6 weken voor inspraak ter inzage. U kunt tot en met dinsdag 1 december 2020 reageren op het streefbeeld.
Het integraal streefbeeld Nollebos/Westduinpark schetst de toekomst voor het gebied en doet onder andere uitspraken over het indelen van zones van functies, sfeer en ka­rakter van de verschillende delen waar belangrijke entrees zijn en hoe deze beter kunnen functione­ren.

Integraal plan

De verschillende onderdelen komen samen in dit integrale plan. Dit integrale streefbeeld is nog geen uitgewerkt ontwerp voor het gehele gebied, maar geeft een gewenste denkrichting weer. Elk onderdeel kan binnen de kaders van deze visie verder worden uitgewerkt. Dit streefbeeld is daarom 'slechts' een visie, geen uitgewerkt plan. Het draagt er aan bij dat alle partijen die hierbij betrokken zijn, hetzelfde doel hebben.

Stukken ter inzage

Het integraal streefbeeld Nollebos/Westduinpark en de bijbehorende documenten, zijn als download aan deze pagina toegevoegd. De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

De stukken liggen tevens ter inzage bij de publieksbalie in de centrale hal in het stadhuis (Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen).

Uw inspraakreactie

U kunt vanaf woensdag 21 oktober tot en met dinsdag 1 december 2020 uw inspraakreactie indienen. Dit kan op 3 manieren.

  1. Online via het inspraakformulier;
  2. Schriftelijk. Richt u zienswijze aan: Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen, onder vermelding van ‘Inspraak Streefbeeld Nollebos/Westduinpark‘. Graag uw naam en adresgegevens duidelijk te vermelden;
  3. Via een e-mail aan gemeente@vlissingen.nl. Vermeld als onderwerp ‘Inspraak Streefbeeld Nollebos/Westduinpark’.

Behandeling inspraakreacties

Alle ingediende inspraakreacties worden geanonimiseerd verzameld in een eindverslag. Dit verslag bevat de volgende onderdelen.

  1. Een beschrijving van de gevolgde procedure;
  2. Een weergave van alle ontvangen inspraakreacties tijdens de inspraakperiode;
  3. Een inhoudelijke reactie op de ontvangen inspraakreacties.

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen wordt vervolgens gevraagd om in te stemmen met het eindverslag en de gemeenteraad te adviseren om het streefbeeld vast te stellen.

Downloads
TitelTypeDownload
Concept_integraal_streefbeeld_Nollebos/Westduinpark  Download
Rapport_Bureau_Buiten  Download
Rapport_Bureau_Buiten,_toelichting  Download
Rapport_Bureau_Buiten,_spreadsheet_kanovijver  Download
Rapport_Bureau_Buiten,_spreadsheet_sauna  Download