Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak spreidingsplan ondergrondse afvalcontainers

Het college van B&W heeft op 6 juli 2021 besloten om het spreidingsplan voor ondergrondse afvalcontainers in de inspraak te brengen.

Locaties ondergrondse afvalcontainers 

Op de volgende locaties zijn wij van plan afvalcontainers te plaatsen.

Schubertlaan (3 ondergrondse containers)

 • 1 aan de Franklaan, ter hoogte van Schubertlaan 39-41;
 • 1 aan de Schubertlaan, ter hoogte van huisnummers 11 en 12; 
 • 1 aan de Chopinlaan, ter hoogte van huisnummers 133-135.

Scheldekwartier (13 ondergrondse containers) 

 • 3 worden verplaatst aan de Singel (bij De Willem Ruysstraat);
 • 2 worden verplaatst bij de Van Dishoeckstraat, tussen huisnummer 302-304 (achterzijde van het complex);
 • 5 aan De Willem Ruysstraat, ter hoogte van de Timmerfabriek;
 • 2 aan de Albionkade (in verband met cruiseschepen), ter hoogte van de Timmerfabriek en blok C;
 • 1 aan de Dok van Perry, ter hoogte van huisnummer 31.

Aagje Dekenstraat (4 ondergrondse containers)

 • 4 worden verplaatst in het verlengde van de 3 ondergrondse containers aan de zuidzijde.

Coosje Buskenstraat (2 ondergrondse containers) 

 • 2 ondergrondse containers worden verplaatst naar de Coosje Buskenstraat, ter hoogte van huisnummers 32-36.

Randvoorwaarden

Bij de locatiekeuze heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Dit op basis van een aantal randvoorwaarden, die door het college in de nota ‘Procedure aanleg ondergrondse afvalinzameling en vaststellen spreidingsplan’ op 22 september 2009 zijn vastgesteld. 
De randvoorwaarden zijn als volgt.

 • (Loop)afstand maximaal 75 meter;
 • Bereikbaarheid voor zowel bewoners als vuilniswagen;
 • Verkeersveiligheid;
 • Ondergrondse obstakels, bijvoorbeeld kabels en leidingen;
 • Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk behouden;
 • Bomen mogen slechts bij hoge uitzondering wijken voor een ondergrondse container;
 • Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten. De container moet zoveel mogelijk passen in het straatbeeld.

Ter inzage

Het voorlopig spreidingsplan en de daarbij horende tekeningen kunt u ook inzien in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen.

Indienen zienswijze

U kunt in de periode 14 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 uw zienswijze indienen op de volgende manieren.

 1. Per brief aan het college van B&W: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 2. Per e-mail: gemeente@vlissingen.nl
 3. Mondeling. Hiervoor dient u een afspraak te maken met de heer J. Bijl van de afdeling leefbaarheid. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 82;
 4. Via het online inspraakformulier.

De inspraakperiode gaat in op 14 juli 2021 en eindigt op 25 augustus 2021. Na deze periode worden de ingekomen zienswijzen beoordeeld en neemt het college een definitief besluit over de plaatsing.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Ondergrondse_containers_Schubertlaan Download Lees voor
Ondergrondse_containers_Scheldewijk Download Lees voor
Ondergrondse_containers_Scheldewijk-stad Download Lees voor
Ondergrondse_containers_Aagje_Dekenstraat Download Lees voor
Ondergrondse_containers_Coosje_Buskenstraat Download Lees voor