Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak spreidingsplan ondergrondse afvalcontainers

Het college van B&W heeft op 17 november 2020 besloten om het spreidingsplan voor ondergrondse afvalcontainers in de inspraak te brengen. 

Locaties 

Op de volgende locaties zijn wij van plan afvalcontainers te plaatsen.

Ritthem: 3 ondergrondse containers 

 • 1 aan de Zandweg ter hoogte van huisnummer 38-38a;
 • 1 aan de Lambrechtsenstraat ter hoogte van huisnummer 26;
 • 1 aan de Rammekensweg bij het kruispunt met de Dorpsweg en Weverstraat.

Hof van Berlage: 1 ondergrondse container 

 • 1 aan de Berlagestraat ter hoogte van huisnummer 18.

Scheldekwartier: 12 ondergrondse containers 

 • 2 aan de Willem Ruysstraat ter hoogte van huisnummer de Ketelmakerij; 
 • 5 aan de Singel: 2 ter hoogte van de Insulindestraat en 3 bij De Willem Ruysstraat;
 • 3 aan de Dempostraat: 2 ter hoogte van de Insulindestraat en 1 bij de Koningsweg;
 • 2 aan de Van Dishoeckstraat ter hoogte van de Dempostraat.

Souburg-Noord: 3 ondergrondse containers 

 • 2 bij Hof Engelenburg: 1 Hof Engelenburg bij Palts en 1 Hof Engelenburg bij de Middelburgsestraat;
 • 1 bij Hof Vlugtenburg bij Schroeweg 2.

Afweging

Bij de locatiekeuze heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden op basis van een aantal randvoorwaarden. Deze zijn vastgesteld in de nota ‘Procedure aanleg ondergrondse afvalinzameling en vaststellen spreidingsplan’ van 22 september 2009. 

Randvoorwaarden

 • (Loop)afstand maximaal 75 meter;
 • Bereikbaarheid voor zowel bewoners als vuilniswagen;
 • Verkeersveiligheid;
 • Ondergrondse obstakels, bijvoorbeeld kabels en leidingen;
 • Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk behouden;
 • Bomen mogen slechts bij hoge uitzondering wijken voor een ondergrondse container;
 • Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten. De container moet zoveel mogelijk passen in het straatbeeld.

Ter inzage en inspraak

Tot en met 20 januari 2021 ligt in de hal van het stadhuis in Vlissingen ter inzage:

 • Het voorlopig spreidingsplan en de daarbij horende tekeningen. 

Inspraak

In de periode 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 kunt u uw zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren.

 • Per brief aan het college van burgemeester en wethouders: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 • Per e-mail aan gemeente@vlissingen.nl;
 • Mondeling. Hiervoor maakt u een afspraak met de heer J. Bijl van de afdeling leefbaarheid. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 82;
 • Via het inspraakformulier.

Zienswijzen die in de periode 2-10 december 2020 zijn ingediend, worden ook als zodanig meegenomen. De ingekomen zienswijzen worden beoordeeld en daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit over de plaatsing.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownload
Ondergrondse_afvalcontainers_Hof_van_Berlage Download
Ondergrondse_afvalcontainers_Ritthem Download
Ondergrondse_afvalcontainers_Scheldekwartier Download
Ondergrondse_afvalcontainers_Souburg-Noord Download