Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beschikking Gerbrandystraat, Koudekerkseweg en President Rooseveltlaan

Bekendmaking Wet geluidshinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluiten van 12 oktober 2022 (met toepassing van artikel 90, 2e, 3e en 4e lid van de Wet geluidhinder), de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen mogen ondervinden gelegen aan de wegen:

 • Berlagestraat, De Bazelstraat en de Koudekerkseweg te Vlissingen, gemeente Vlissingen, vanwege de weg ‘Koudekerkseweg’.
  Kenmerk besluit BSV/22/00238;
 • Bloemenlaan, Hercules Segherslaan, President Rooseveltlaan en de Vincent van Goghlaan te Vlissingen, gemeente Vlissingen, vanwege de weg ‘President Rooseveltlaan’.
  Kenmerk besluit BSV/22/00239;
 • Gerbrandystraat te Vlissingen, gemeente Vlissingen, vanwege de weg ‘Gerbrandystraat’.
  Kenmerk besluit BSV/22/00240.

Met toepassing van artikel 90, 5e lid van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemde besluiten tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege bovengenoemde wegen, binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, 3e lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Ter inzage

De besluiten en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van donderdag 27 oktober 2022 gedurende de bezwaartermijn van 6 weken ter inzage bij:

 • Stadhuis Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen (vakbalie Ruimte) tijdens de openingstijden;
 • Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d in Woerden, tijdens werkdagen van 8.30-17.00 uur.
  Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai. Bereikbaar via telefoonnummer (0348) 48 74 50.

Tot de besluiten behoort een lijst van de betrokken woningen, met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Bezwaarschrift indienen

Tegen genoemde besluiten kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit via publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

 • De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste:

 • Naam en adres van de indiener;
 • De dagtekening;
 • Een omschrijving van het besluit mét kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • De gronden van het bezwaar.
Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Gerbrandystraat, rapportage Download Lees voor
Gerbrandystraat, besluit 12-10-2022 Download Lees voor
Gerbrandystraat, formulier Download Lees voor
Koudekerkseweg, rapportage Download Lees voor
Koudekerkseweg, besluit 12-10-2022 Download Lees voor
Koudekerkseweg, formulier Download Lees voor
President Rooseveltlaan, rapportage Download Lees voor
President Rooseveltlaan, besluit 12-10-2022 Download Lees voor
President Rooseveltlaan, formulier Download Lees voor