Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak

De gemeente Vlissingen wil haar inwoners graag betrekken in het vormgeven van haar beleid. Dit kan onder meer via een inspraakmogelijkheid. De gemeente heeft de inspraakmogelijkheden en regels neergelegd in de Inspraakverordening Vlissingen 2009.

Onderwerpen waarop inspraak mogelijk is

Geen.

  Onderwerpen waarvan de inspraak is gesloten

  • Inspraak Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 (23 februari tot en met 6 april 2022);
  • Inspraak ondergrondse containers (10 december 2021 tot en met 21 januari 2022);
  • Inspraak concept participatiebeleid en participatieleidraad 2022 (16 december 2021 tot en met 12 januari 2022);
  • Voorontwerp bestemmingsplan 'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen' (23 september t/m 3 november 2021);
  • Inspraak Voorontwerpwijzigingsplan Bedrijventerrein Souburg - herontwikkeling Veerhavenweg (5 augustus tot en met 15 september 2021);
  • Inspraak spreidingsplan ondergrondse afvalcontainers (14 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021);
  • Inspraak Boulevardsvisie (25 juni tot 7 augustus 2021);
  • Inspraak Uitvoeringsagenda Toeristische visie Vlissingen 2021-2024 (22 maart tot en met 17 mei 2021);
  • Inspraak spreidingsplan ondergrondse afvalcontainers (10 december 2020 tot en met 20 januari 2021);
  • Inspraak Ontwikkelagenda Sociaal Domein (28 oktober tot en met 1 december 2020);
  • Inspraak Streefbeeld Nollebos/Westduinpark (21 oktober tot en met 1 december 2020);
  • Inspraak concept-visie Stationsgebied Vlissingen 2025 (7 oktober tot en met 17 november 2020);
  • Inspraak ontwerp Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021 (17 september tot en met 29 oktober 2020);
  • Ontwerp beeldkwaliteitsplan Claverveld, tweede fase (10 september tot en met 21 oktober 2020);
  • Concept Toeristische visie gemeente Vlissingen 2030 (24 juli tot en met 21 september 2020);
  • Voorontwerp bestemmingsplan Claverveld, tweede fase (25 juni tot en met 5 augustus 2020);
  • Voorontwerp bestemmingsplan Scheldekwartier, Timmerplein (28 mei tot en met 8 juli 2020);
  • Concept-aanwijzingsbesluit hondenrenveld Dok van Perry (28 maart tot en met 17 april 2020);
  • Concept Ontwikkelagenda Sociaal Domein (19 februari tot en met 1 april 2020).