Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak

De gemeente Vlissingen wil haar inwoners graag betrekken in het vormgeven van haar beleid. Dit kan onder meer via een inspraakmogelijkheid. De gemeente heeft de inspraakmogelijkheden en regels neergelegd in de Inspraakverordening Vlissingen 2009.

   Onderwerpen waarop inspraak mogelijk is

   • Inspraak spreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen gft-afval Binnenstad (20 april tot en met 1 juni 2023).

   Onderwerpen waarvan de inspraak is gesloten

   • Evenementenvisie Vlissingen 2030 (18 april tot en met 14 mei 2023);
   • Ontwerpbestemmingsplan Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling (26 januari tot en met 8 maart 2023);
   • Inspraak concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Vlissingen 2023 (1 februari tot en met 1 maart 2023);
   • Ontwerp bestemmingsplan Scheldekwartier, Aan de Singel (13 januari tot en met 24 februari 2023);
   • Inspraak Participatie- en inspraakverordening Vlissingen 2023 (30 november 2022 tot 31 januari 2023);
   • Inspraak Ontwerpspreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen gft-afval Rubenslaan en Pablo Picassoplein (24 november 2022 tot en met 5 januari 2023).