Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleid

De gemeente Vlissingen heeft haar beleid vastgelegd in een aantal beleidsdocumenten, die voor u belangrijk of interessant kunnen zijn. Op deze pagina zijn de documenten in alfabetische volgorde weergegeven.
Documenten over onderwerpen die u in deze opsomming mist, kunt u opvragen via e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Als de downloadmogelijkheid niet zichtbaar is

Als u via uw mobiele telefoon of tablet/Ipad de bijgevoegde documenten bekijkt, dan kan het voorkomen dat u niet gelijk de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid in beeld krijgt. Dit zijn de meest rechtse kolommen van de tabel. 

  • Is dit het geval op uw mobiele telefoon , dan raden wij u aan om op de betreffende pagina een keertje van rechts naar links te vegen ('swipen'). U ziet dan de de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen;
  • Is dit het geval op uw tablet/Ipad, dan ziet u onderaan de downloadtabel een (licht)grijze schuifbalk verschijnen. Als u deze naar rechts schuift, dan ziet u de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen.

Beleidsdocumenten, A - K

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Accommodatiebeleid 2012 Download Lees voor
Afval- en grondstoffenbeleid 2017-2020 Download Lees voor
Agenda voor Herstel Sport 2015 Download Lees voor
Agressieprotocol Vlissingen 2009 Download Lees voor
Archeologieprogramma 2019 Download Lees voor
Archeologische beleidsadvieskaart Walcheren 2008 Download Lees voor
Archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-2022, beleidsnota Download Lees voor
Armoede beleidsplan 2015-2018 Download Lees voor
Bedelarij, beleidsregel Download Lees voor
Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2022-2026 Download Lees voor
Beleidsregel aangifte adreswijziging Vlissingen 2017 Download Lees voor
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Beleidskader 2018 Download Lees voor
Binnenhavens, visie 2011 Download Lees voor
Binnentreden gemeente Vlissingen, draaiboek 2004 Download Lees voor
Brandmeldingen, beleidsregel loze brandmeldingen Download Lees voor
Coalitieakkoord gemeente Vlissingen 2022-2026 Download Lees voor
Collecteren Vlissingen 2006, beleidsregel Download Lees voor
Communicatieleidraad 2016-2018 Download Lees voor
Cultuur 2010-2014, beleidsnota Download Lees voor
Cultuur deelnota's 2012-2016, beleidsnota Download Lees voor
Damoclesbeleid_2014 Download Lees voor
Detailhandelsstructuurvisie Vlissingen 2011 Download Lees voor
Dierenwelzijn 2021 Download Lees voor
Evenementenbeleid 2016 Download Lees voor
Externe Veiligheid - Nota van toelichting 2010 Download Lees voor
Externe Veiligheid gemeente Vlissingen visie 2005 Download Lees voor
Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan Vlissingen 2012-2020 Download Lees voor
Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid BZK 2018 Download Lees voor
Gevaarlijke en hinderlijke honden in Vlissingen 2000 Download Lees voor
Gezondheidsbeleid Walcheren 2013-2016 Download Lees voor
Gezondheidsbeleid Walcheren 2013-2016, bijlage Download Lees voor
Gladheidbestrijding uitvoeringsplan 2015-2016 Download Lees voor
Groenstructuurplan 2008-2015 Download Lees voor
Grondbeleid 2013 Download Lees voor
Grondstoffenbeleid, bijlage ambities en uitgangspunten Download Lees voor
Havenbeheerplan Vlissingen 2017-2027 Download Lees voor
Herstructurering Buitenhaven Vlissingen 2015 Download Lees voor
Horecabeleid Vlissingen 2016-2020 Download Lees voor
Hotspots, aanwijzing archief en actualisatie archief-hotspotmonitor 2022 Download Lees voor
Hotspots, lijst gemeente Vlissingen 2022 Download Lees voor
Houden van hinderlijke of schadelijke dieren binnen bebouwde kom Download Lees voor
Huishoudelijke hulp 2015 Download Lees voor
Huisvesting arbeidsmigranten 2009 Download Lees voor
Huisvestingsverordening 2021, beleidsregels Download Lees voor
Inkoop en aanbestedingsbeleid 2017 Download Lees voor
Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Download Lees voor
Integriteitsbeoordeling BIBOB Vlissingen 2004 Download Lees voor
Juridische kwaliteitszorg Vlissingen Download Lees voor
Kadernota 2020 Download Lees voor
Kenniswerf, campus en academie 2008 Download Lees voor
Kenniswerf Stedenbouwkundigplan 2008 Download Lees voor
Knalapparatuur, beleidsregel Download Lees voor

Beleidsdocumenten, L - T

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Laat je niet flessen 2010-2013 Download Lees voor
'Laat ze niet (ver)zuipen!', plan van aanpak 2017-2022 Download Lees voor
Landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang 2015 Download Lees voor
Leefbaarheid, Visie 2015 Download Lees voor
Leerplicht samenwerkingsovereenkomst 2009 Download Lees voor
Lokale heffingen Vlissingen 2009-2012 Download Lees voor
Lokale Jeugdagenda 2013-2016 Download Lees voor
Milieubeleid 2016-2019, Klimaat en Energie Download Lees voor
Milieubeleid 2016-2019, uitvoeringsprogramma 2017 Download Lees voor
Milieubeleid 2016-2019, uitgevoerd 2017 en acties 2018 Download Lees voor
Monitor Sociaal Domein Vlissingen 2018 Download Lees voor
Niet gesprongen conventionele explosieven, beleid Download Lees voor
Niet gesprongen conventionele explosieven, beleidskaart Download Lees voor
Omgevingswet Projectvoorstel implementatie 2017 Download Lees voor
Omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte, beleidsnotitie Download Lees voor
Onbetaalbare kracht 2011-2014 Download Lees voor
Onderwijsachterstanden, beleidsplan 2023-2026 Download Lees voor
Onderwijsnota Vlissingen 2006-2010 Download Lees voor
Onderzoek accommodaties Vlissingen Newae 2017 Download Lees voor
Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2020 Download Lees voor
Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 2016 Download Lees voor
Orionis Walcheren beleidsplan 2015-2018 Download Lees voor
Orionis Walcheren plan van aanpak 2017 Download Lees voor
Overeenkomst gemeente Vlissingen en ZB I Planbureau 2017 Download Lees voor
Parkeerbeleid Vlissingen 2017-2022 Download Lees voor
Passend onderwijs en de Walcherse gemeenten 2012 Download Lees voor
Plakbeleid 2003 Download Lees voor
Pleegzorg in Zeeland 2016-2017 Download Lees voor
Prostitutiebeleid gemeente Vlissingen Download Lees voor
Provinciaal coalitieakkoord 2019-2023 'Samen verschil maken' Download Lees voor
Rechtstreeks beroep, beleidsregeling Download Lees voor
Regiovisie Bescherm Wonen, Maatschappelijke en Veilige Opvang 2017 Download Lees voor
Regiovisie Huiselijk Geweld en kindermishandeling Zeeland 2014 Download Lees voor
Schuldhulpverlening beleidsplan 2016-2020 Download Lees voor
Softdrugsbeleid Vlissingen-Middelburg 1995 Download Lees voor
Softdrugsbeleid Vlissingen, evaluatie 2005 Download Lees voor
Sport, beleidsnota 2013-2016 Download Lees voor
Standplaatsen Vlissingen 2011 Download Lees voor
Standplaatsenbeleid APV 2001 Download Lees voor
Stranden 2006-2007 Download Lees voor
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039 Download Lees voor
Structuurvisie gemeente Vlissingen 2009 Download Lees voor
Structuurvisie en Woonvisie, actualisatie 2013 Download Lees voor
Studentenhuisvesting 2014 Download Lees voor
Supermarktstructuur gemeente Vlissingen 2015 Download Lees voor
Supermarktstructuur gemeente Vlissingen 2016 Download Lees voor
Toerisme, Visie verblijfsaccommodaties 2019 Download Lees voor
Toeristische visie 2030 (concept) Download Lees voor
Transformatieagenda Jeugd Zeeland 2018-2021 Download Lees voor
Trouwen op locatie 2011 Download Lees voor

Beleidsdocumenten, U - Z

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Verkeerscirculatieplan Binnenstad Vlissingen 2013-2017 Download Lees voor
Veiligheidsbeleid_2019-2022 Download Lees voor
Vlissingen Binnenstad aan Zee, visie 2022 Download Lees voor
Vlissingen, de maritieme stad 2013-2016 Download Lees voor
Vrijwaring bestuursleden stichtingen en verenigingen Download Lees voor
VTH beleid Zeeland 2021 Download Lees voor
VTH beleid Zeeland 2021, onderdelen A en B Download Lees voor
VTH beleid Zeeland 2021, onderdeel C Download Lees voor
VTH beleid Zeeland 2021, onderdeel D Download Lees voor
Walcheren voor Elkaar, Verbeterplan 2018 Download Lees voor
Welzijnsbeleid Nieuwe Stijl Vlissingen 2013-2016 Download Lees voor
WMO 2008-2012 Download Lees voor
Woonvisie gemeente Vlissingen, deel 1 Download Lees voor
Woonvisie gemeente Vlissingen, deel 2 Download Lees voor
Zeeuws Energieakkoord particuliere woonvoorraad 2017 Download Lees voor
Zeeuws Kompas, visie en plan van aanpak Download Lees voor
Zeeuws Kompas, visie en plan van aanpak, bijlagen Download Lees voor
Zeeuwse Woonagenda Download Lees voor
Zorg voor Jeugd Walcheren, beleidsplan 2015-2017 Download Lees voor
Zorg voor Jeugd Walcheren, beleidsplan 2015-2017, bijlage Download Lees voor