Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wethouder Jeroen Portier, GroenLinks

De heer J. (Jeroen) Portier is 4e locoburgemeester.

Beleidsterreinen

 • Verantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe integrale Zorginfrastructuur;
 • Wmo en jeugd;
 • Ontwikkelagenda Sociaal domein (samen met wethouder Vader);
 • Volksgezondheid en kerngezondheidscentra (tevens lid van de regiegroep) en GGD;
 • Welzijn;
 • Wijkgericht werken en participatie;
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening;
 • Basis- en voortgezet onderwijs;
 • Onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang;
 • Werk en inkomen;
 • Verduurzaming, klimaat en energietransitie.

Projecten

 • Buurtteams.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD), onbezoldigd;
 • Lid bestuur Orionis Walcheren, onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Geen.

Comité van aanbeveling

 • Geen.

Contactgegevens