Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wethouder Geoffrey Sips, LPV

De heer G.A. (Geoffrey) Sips is 2e locoburgemeester.

Beleidsterreinen

 • Financiën en belastingen;
 • Havenbeheer en strand;
 • Economie (inclusief bedrijventerreinen), Impuls en arbeidsmarkt;
 • Mbo en Hoger onderwijs.

Projecten

 • Kenniswerf;
 • Rechtmatigheidsverantwoording;
 • Integrale herinrichting Boulevards / binnenstad;
 • JCV & Stadslandgoed.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Wordt aangevuld na besluitvorming college en eventueel gemeenteraad.

Overige nevenfuncties

 • Lid MR Vlissingse Schoolvereniging 2018-heden (aftredend).

Comité van aanbeveling

 • Geen.

Contactgegevens