Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wethouder Els Verhage

Mevrouw E. (Els) Verhage is 4e locoburgemeester.

Beleidsterreinen

 • Volksgezondheid;
 • Welzijn;
 • Wijkgericht werken;
 • Armoedebeleid;
 • Schuldhulpverlening;
 • (Passend) onderwijs;
 • Onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang;
 • Openbare ruimte en beheer gemeentelijke buitensportaccommodaties;
 • Havenbeheer;
 • Strand;
 • Dierenwelzijn
 • Milieu- en duurzaamheidsbeleid.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid DB en AB GGD Zeeland, onbezoldigd;
 • Lid AB Orionis, onbezoldigd;
 • Lid AB OLAZ, onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Geen.

Comité van aanbeveling

 • Geen.

Vervanging

Collegeleden vervangen elkaar.

Contactgegevens