Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wethouder Albert Vader, PSR

Wethouder Albert Vader

De heer A.A. (Albert) Vader MSc. is 1e locoburgemeester.

Beleidsterreinen

 • WMO en Jeugdhulp;
 • Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein;
 • Stuurgroep College Zorg en Welzijn;
 • Centrumgemeentefunctie maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang;
 • Michiel Adriaanszoon de Ruyter kazerne;
 • Stedenband Vlissingen Ambon (samen met burgemeester Van den Tillaar);
 • Toezicht Kinderopvang.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Toezicht Houdend Orgaan North Sea Port, onbezoldigd;
 • Lid (voorzitter) stuurgroep college Zorg en Welzijn, onbezoldigd;
 • Lid college Zorg en Welzijn, onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Lid van de beroepenveldcommissie Social Work en Pedagogiek van de HZ University of Applied Sciences, onbezoldigd.

Comité van aanbeveling

 • Ambassadeur voor de Pleegzorg op Walcheren, onbezoldigd.

Vervanging

Collegeleden vervangen elkaar.

Contactgegevens