Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wethouder Albert Vader, PSR

De heer A.A. (Albert) Vader MSc. is 1e locoburgemeester.

Beleidsterreinen

 • WMO en Jeugdhulp;
 • Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein;
 • Stuurgroep College Zorg en Welzijn;
 • Centrumgemeentefunctie maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang;
 • Michiel Adriaanszoon de Ruyter kazerne;
 • Stedenband Vlissingen Ambon (samen met burgemeester Van den Tillaar);
 • Toezicht Kinderopvang.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Toezicht Houdend Orgaan North Sea Port, onbezoldigd;
 • Lid (voorzitter) stuurgroep college Zorg en Welzijn, onbezoldigd;
 • Lid college Zorg en Welzijn, onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Lid van de beroepenveldcommissie Social Work en Pedagogiek van de HZ University of Applied Sciences, onbezoldigd.

Comité van aanbeveling

 • Ambassadeur voor de Pleegzorg op Walcheren, onbezoldigd.

Vervanging

Collegeleden vervangen elkaar.

Contactgegevens