Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wethouder Albert Vader, PSR

De heer A.A. (Albert) Vader MSc. is 1e locoburgemeester.

Beleidsterreinen

 • Wmo en Jeugdhulp;
 • Stuurgroep College Zorg en Welzijn;
 • Centrumgemeentefunctie maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang;
 • Compensatiepakket 'Wind in de zeilen' in verband met het niet realiseren Michiel Adriaanszoon de Ruyter kazerne; 
 • Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein;
 • Stedenband Vlissingen Ambon (samen met burgemeester Van den Tillaar);
 • Toezicht Kinderopvang.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid (voorzitter) Stuurgroep college Zorg en Welzijn, onbezoldigd;
 • Lid college Zorg en Welzijn, onbezoldigd;
 • Lid stuurgroep WvGGZ, onbezoldigd;
 • Lid stuurgroep Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, onbezoldigd;
 • Plaatsvervangend voorzitter Jeugdhulpregio Zeeland, Zeeuwse Task Force Jeugd/College van inkoop Jeugdhulp, onbezoldigd;
 • Aandeelhoudersvertegenwoordiger bij North Sea Port namens gemeente Vlissingen, onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Lid van de beroepenveldcommissie Social Work en Pedagogiek van de HZ University of Applied Sciences, onbezoldigd.

Comité van aanbeveling

 • Geen.

Vervanging

Collegeleden vervangen elkaar.

Contactgegevens