Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Burgemeester Bas van den Tillaar

De heer drs. A.R.B. (Bas) van den Tillaar is sinds 22 april 2016 burgemeester van de gemeente Vlissingen.

Beleidsterreinen

 • Handhaving en Veiligheid;
 • Algemeen bestuur;
 • Communicatie;
 • Internationaal beleid (stedenband Ambon);
 • Horecabeleid;
 • Juridische zaken;
 • Wettelijke taken burgerzaken (Wet op Nederlanderschap, Kieswet, Paspoortwet, reglement rijbewijzen op grond van Wegenverkeerswet, Wet op lijkbezorging, adviezen geslachtsnaamwijziging);
 • Basisregistratie Personen;
 • Dienstverlening;
 • Informatisering en Automatisering;
 • Personeel en organisatie;
 • Strategische agenda.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland, onbezoldigd;
 • Lid (voorzitter) dagelijks en algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd;
 • Voorzitter van het Van Randwijkcomité, onbezoldigd;
 • Lid van het bestuur van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, onbezoldigd;
 • Lid van de VNG commissie bestuur en veiligheid, onbezoldigd;
 • Lid van de Taskforce Onze hulpverleners veilig van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, onbezoldigd;
 • Voorzitter stichtingsbestuur Zeeuwse Ombudsman, onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Geen.

Comité van aanbeveling

 • Lid van het comité van aanbeveling Stichting Samenloop voor Hoop Walcheren 2017, onbezoldigd;
 • Lid van de Commissie van aanbeveling van het Zeeuws maritiem muZEEum, onbezoldigd.

Vervanging

Collegeleden vervangen elkaar.

Contactgegevens