Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Burgemeester Bas van den Tillaar

De heer drs. A.R.B. (Bas) van den Tillaar is sinds 22 april 2016 burgemeester van de gemeente Vlissingen.

Beleidsterreinen

 • Handhaving en veiligheid;
 • Algemeen bestuur;
 • Communicatie;
 • Internationaal beleid (stedenband Ambon samen met wethouder Vader);
 • Horecabeleid;
 • Juridische zaken;
 • Wettelijke taken burgerzaken (Wet op Nederlanderschap, Kieswet, Paspoortwet, reglement rijbewijzen op grond van Wegenverkeerswet, Wet op lijkbezorging, adviezen geslachtsnaamwijziging);
 • Basisregistratie personen;
 • Dienstverlening;
 • Informatisering en automatisering;
 • Personeel en organisatie;
 • Toekomstvisie Vlissingen 2040.

Projecten

 • Pilot opschorting I-criterium.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland, onbezoldigd;
 • Lid (voorzitter) dagelijks en algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd;
 • Voorzitter van het Van Randwijkcomité, onbezoldigd;
 • Lid van het bestuur van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, onbezoldigd;
 • Lid van de VNG commissie bestuur en veiligheid, onbezoldigd;
 • Lid van de taskforce Onze hulpverleners Veilig van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, onbezoldigd;
 • Voorzitter bestuur van de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District, onbezoldigd;
 • Lid van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP), onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Zeeuws Orkest, onbezoldigd.

Comité van aanbeveling

 • Lid van het comité van aanbeveling Stichting Samenloop voor Hoop Walcheren 2017,onbezoldigd;
 • Lid van de Commissie van aanbeveling van het Zeeuws maritiem MuZEEum, onbezoldigd.

Contactgegevens