In het regionaal bedrijventerreinprogramma is de ontwikkeling van deze locatie tot bedrijventerrein opgenomen vanaf 2021 en volgende jaren. Om dit bedrijventerrein te realiseren, is een stedenbouwkundige schets opgesteld hoe het terrein eruit moet komen te zien.

Stedenbouwkundige schets

Op 21 juli 2021 zijn de uitwerking van de stedenbouwkundige schets met de omwonenden besproken. Zie de presentatie in de als bijlage toegevoegde downloadtabel.

Situatie Baskensburg-West

Een deel van de sportverenigingen is al enige jaren geleden verhuisd naar bedrijventerrein Vrijburg. Sindsdien zijn de sportvelden Baskensburg niet meer in gebruik.

  • De voormalige sportvelden zullen met een aantal functies worden ingevuld. Zo zal er ruimte zijn voor de huisvesting voor internationale werknemers, een moskee en ook uitbreiding van het bedrijventerrein Baskensburg;
  • Mogelijk wordt daar ook een nieuw tenniscomplex aan toegevoegd. Dit is nog afhankelijk van besluitvorming van de gemeenteraad.

In de komende jaren gaat de gemeente Vlissingen verder met de herontwikkeling van dit gebied. Hiervoor moeten nog de nodige zaken gebeuren. Via deze webpagina blijft u op de hoogte van de voortgang.

Stedenbouwkundig plan

In november 2021 heeft de Vlissingse gemeenteraad een besluit genomen over het stedenbouwkundig plan.
Voor de noordwesthoek is besloten om eerst een verkeersonderzoek uit te voeren naar de wenselijkheid van een rotonde op de Sloeweg, voordat wordt besloten op de komst van een tenniscomplex.

Stappenplan

Om dit hele gebied te herontwikkelen moeten nog de nodige stappen worden gezet.

Fase 1

Voor de 1e fase, huisvesting voor internationale werknemers hebben we al enkele stappen gezet. De wettelijke procedures zijn afhankelijk van de vergunningaanvragen door de initiatiefnemer.
De initiatiefnemer verwacht vóór juli 2022 een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Over de termijnen worden omwonenden per brief geïnformeerd, zodra de vergunningaanvraag is ingediend.

Fase 2

Voor de 2 fase zijn de volgende stappen en te verwachte momenten van belang.

  • Besluitvorming tennis/rotonde: november 2022;
  • Besluitvorming grondexploitatie: november 2022;
  • Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage: maart 2023;
  • Ontwerp bestemmingsplan: juni 2023;
  • Ontwerp Beeldkwaliteitsplan: juni 2023;
  • Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vaststellen: december 2023.

Wanneer komen we bij u terug?

In januari 2023 komen we bij u terug met een stand van zaken.

Tussentijdse Bijeenkomst Najaar 2022

Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst van 11 april 2022 beoordelen we de inrichting van Baskensburgplein en het gebruik van de Van der Helstlaan. In het najaar van 2022 delen we resultaten met de omwonenden.

Contact

Als u vragen heeft over dit project, kunt u contact opnemen met de heer W. Kuijper van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer 14 0118.