Vanaf 23 oktober 2023 voeren we in diverse fasen onderhoud uit aan het asfalt op de Koudekerkseweg. Dit onderhoud is noodzakelijk, omdat de rijbaan onderhoud nodig heeft en we de weg in een goede en veilige conditie willen houden.

Wat gaan we doen

 • We plaatsen voor iedere fase 1 week een omleiding met verkeersmaatregelen;
 • De bestaande asfalt deklaag en wegmarkeringen worden verwijderd;
 • Een nieuwe asfaltdeklaag en wegmarkeringen worden aangebracht;
 • Opnieuw verven en onderhouden van middengeleiders;
 • Gebroken tegels langs asfalt worden vervangen;
 • Enkele verzakte parkeervakken worden opgehoogd om plasvorming tegen te gaan.
  Dit betreft de parkeervakken voor Koudekerkseweg 128, 130, 132 134, 144, 146, 148;
 • Huizen die erg dicht op de weg staan worden vooraf ingemeten.
  Dit betreft Koudekerkseweg 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.  

Welke locaties pakken we aan

De werkzaamheden vinden plaats in verschillende fasen.

FaseLocatieWerkzaamheden Periode
1Vanaf kruising met de President Rooseveltlaan tot aan de inrit van het ziekenhuis- Frezen asfalt
- Aanbrengen asfalt
- Aanbrengen        markering
23 tot en met 26 oktober 2023
2Vanaf de inrit van het ziekenhuis tot aan de kruising met de Badhuisstraat- Frezen asfalt
- Aanbrengen asfalt
- Aanbrengen markering
- Aanbrengen putkoppen
- Herstel straatwerk
6 tot en met 9 november 2023
3Vanaf kruising met de President Rooseveltlaan tot aan de kruising met de Sloeweg

- Frezen asfalt
- Aanbrengen asfalt
- Aanbrengen markering

4 tot en met 6 december 18.00 uur
4Vanaf kruising met de President Rooseveltlaan tot aan de kruising met de Badhuisstraat- Aanbrengen putkoppenKruising President Rooseveltlaan / van Woelderenlaan is afgesloten van 7 december 7.00 uur tot en met 8 december 18.00 uur

Uitvoering 

 • Aannemer van Gelder B.V. informeert omwonenden minimaal 10 dagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden;
 • In de verzonden bewonersbrief vindt u de data en tijden van de werkzaamheden per fase en de omleidingsroutes;
 • De aannemer voert het merendeel van de werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur uit.

Bereikbaarheid

 • Het parkeerterrein van ziekenhuis ADRZ blijft bereikbaar;
 • Omleidingsroutes en bereikbaarheid van het ziekenhuis geven we aan via borden;
 • De kruisingen blijven open voor doorgaand verkeer op de Badhuisstraat, President Rooseveltlaan en de Sloeweg;
 • De hulpdiensten lichten wij tijdig in over de werkzaamheden en toegankelijkheid. Bij calamiteiten houden zij hier rekening mee in de aanrijtijden;
 • De bushalte voor het ADRZ zal tijdens de afsluiting van fase 1 en 2 tijdelijk verplaatst worden naar het Pablo Picassoplein, ter hoogte van de ingang van de SPAR.

Eventuele overlast

 • Alle parkeervakken zijn tijdens de werkzaamheden niet in gebruik. Dit geldt voor elke fase;
 • Het fiets en voetpad kunt u blijven gebruiken;

De uitvoerder probeert de overlast tot een minimum te beperken. Mocht u toch overlast ervaren, neem dan contact op.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met:

 • Toezichthouder de heer W. Proost van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 51 24 67 20;
 • Projectleider de heer R. van der Geest van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 66;
 • Uitvoerder de heer J. Kloet, bereikbaar via telefoonnummer (06) 10 13 41 91.