Burgemeester Letty Demmers-van der Geest

Portefeuille

Burgemeester Letty Demmers-van der Geest
 • Integrale handhaving & veiligheid
 • Algemeen bestuur
 • Communicatie
 • Internationaal beleid
 • Horecabeleid
 • Juridische zaken
 • Wettelijke taken burgerzaken (Wet op Nederlanderschap, Kieswet, Paspoortwet, reglement rijbewijzen op grond van Wegenverkeerswet,Wet op de lijkbezorging, adviezen geslachtsnaamwijziging)
 • Taken Gemeentelijke basisadministratie
 • Dienstverlening en ICT
 • Bedrijfsvoering
 • Walcherse samenleving
 • Marinierskazerne (duo-collegelid is wethouder Prevoo)
 • Ziekenhuis (duo-collegelid is wethouder De Zwarte)

Nevenfuncties

Uit hoofde van de burgemeestersfunctie

 • Lid AB en DB Veiligheidsregio Zeeland
 • Lid AB en DB Stadsgewestelijke Brandweer

Contactgegevens

E-mail: sec@vlissingen.nl
Telefoon: (0118) 48 72 98

|